Vážení přátelé.
KČT odbor Klub dobrý hospodář děkuje všem za podporu, vstřícnost a ochotu podílet se na přípravě a na vlastním průběhu
významné turistické akce "Za posledním puchýřem 2019".

48. ročníku se v Olomouci účastnilo celkově 2638 turistů z řad
KČT a veřejnosti ze čtyř států (ČR, Slovenska, Polska a Německa).

Předseda odboru KČT Rostislav Klemeš.

Konání akce umožnil státní podnik Lesy České republiky, s.p.
Konání akce umožnil státní podnik Lesy České republiky, s.p.
V rámci akce Poslední puchýř nám propagační a upomínkové předměty vyrábí sociální firma Ergones, jejímž zřizovatelem je TyfloCentrum Olomouc,o.p.s.
V rámci akce Poslední puchýř nám propagační a upomínkové předměty vyrábí sociální firma Ergones, jejímž zřizovatelem je TyfloCentrum Olomouc,o.p.s.